VIOLÈNCIA DE GÈNERE

Violència de Gènere

L'objectiu d'aquesta secció és intentar socialitzar en base de la igualtat.

També s'adjuntaràn qüestionaris per valorar la possibilitat de ser víctimes de maltractes o de la vulnerabilitat al maltractament.

Walker al 1994 va definir a la dona maltractada com aquella que pateix maltractament físic, psicològic o sexual infringit per algú amb que té una relació íntima.

L'ONU al 1993 va definir la violència contra les dones " tot acte de violència basat en la pertinença al sexe femení que tingui o pugui tenir com a resultat un dany o patiment físic, sexual o psicològic per la dona, així com les amenaces de tals actes, la coacció o la privació arbitrària de la llibertat, tant si es produeixen en la vida pública com privada". Es tracta doncs, d'una violència que pateixen les dones pel fet de ser dones.

De vegades tot i veure que algú està jugant amb tu, es fa difícil deixar la relació.

Les raons per mantenir una relació de maltractament físic o psicològic són diverses. Es pot creure que tot el que li està passant s'ho mereix i l'altre no té cap culpa, per por a la solitud, a perdre la relació amb les altres persones que envolten la parella, per por a ser jutjades pel demès, por a equivocar-se i penedir-se, a no saber on anar, a la repercussió en els fills, per les creences que s'han transmès de generació en generació, que la dona ha d'aguantar i permetre, per por a no saber qui ets fora del rol de "parella de...", per una falsa creença que li passarà o canviarà, o simplement perquè la persona que està juga amb tu utilitza els seus encants manipulatius en el moment que es decideix trencar.

Mantenir aquesta relació pot ser devastador. L'autoestima, la confiança i l'autopercepció es fa cada cop més dèbil, augmentant així la possibilitat de mantenir-se en ella. 

Quan s'aconsegueix donar el pas endavant, comences a descobrir que ets més forta del que pensaves, que tens capacitats i habilitats que no sabies o no havies valorat mai, augmentant la teva autoconfiança dia a dia, que t'agrades tal com ets i has deixat de voler ser com els altres volen que siguis, prenent les decisions de la teva vida per tu mateixa.

Sent capaç d'obrir-te a noves relacions que t'acompanyin sense envair-te l'espai.

Qüestionari 1   Et pots considerar tècnicament maltractada?

Qüestionari 2  Avalua el grau de dependència en la teva parella