Aprendre a través dels contes 

Una llegenda Hindú

Els éssers humans cerquem les coses essencials com la felicitat, l'autoestima, la seguretat, etc., fora de nosaltres, quan el lloc correcte a buscar sempre ha de ser dins nostra.

Las circunstancias son importantes...pero lo esencial está dentro de cada uno.

(Pacoyo)