Addicció

Alcohol i família.

Les persones amb problemes d'alcohol habitualment passen molt de temps entre l'aparició del problema i la decisió de tractar-se.

Els problemes de beguda no són d'un dia. La persona avança per un procés que comença com a bevedor social, passant per períodes d'intoxicacions ocasionals, fins a arribar en que l'alcohol interfereix a la vida de les persones.

Moltes vegades la família nega l'existència del problema i la necessitat d'ajut es posterga durant molt de temps a causa de les actituds i creences que es tenen sobre l'alcohol, passant abans, per un sèrie d'etapes.

Negació del problema de salut, tot i que la persona comença a tenir una sèrie de problemes es minimitza el problema de la beguda.

Socialment quan es pensa en bevedors amb problemes generalment es visualitza a persones molt deixades o sense sostre, fet que provoca dificultat a reconèixer-se com a alcohòlics per les persones i familiars que tenen posició, feina, família, casa, cotxe, etc. Justificant habitualment el consum excessiu per possibles crisis o problemes, però la realitat es que la beguda augmenta encara més els problemes i en crea de nous.

És necessari que les persones amb problemes d'alcohol es facin responsables de la forma de beure de forma independent de les circumstàncies que li puguin portar a fer-ho.


També ajuda a la negació del problema l'estigma de debilitat que s'associa al alcoholisme, podent-se sentir avergonyides i negant-se així a admetre el problema.

Els integrants de la família tracten d'encobrir i protegir a la persona amb problemes per no patir els efectes de la seva forma de beure, intentant salvar la reputació, la feina, les amistats, etc., però a la llarga el que provoca és el manteniment i agreujament del problema durant molt més temps.

Reconeixement del problema per part de la família deixant de normalitzar la conducta problema i reconeixent la diferència de beure entre el familiar alcohòlic i els demés. Observen que la persona beu més sovint que abans, que presta menys atenció a la família, a la feina i a les altres activitats. El veuen moltes vegades engolir les begudes, tenir petites pèrdues de memòria, falten a la feina, entre d'altres problemes que fan que les famílies agafin consciència de que l'alcohol està suposant un problema.

La família pot decidir parlar amb la persona bevedora intentar que aquesta també sigui conscient de les complicacions que té amb i per la beguda, i de la necessitat de canvi.

Si s'està en aquest punt és necessari fer-ho de la forma més tranquil·la possible recordant que per parlar amb la persona, aquesta ha d'estar sòbria o amb la menor quantitat d'alcohol possible en el cos. Fer-li entendre la nostra preocupació i desig cap a ella posant l'èmfasi en les coses que hem gaudir amb ella quan estava sòbria. Tenir molt de compte al comentar algunes de les conseqüències negatives que li han passat per la beguda, com la pèrdua de dies a la feina, separar-se de la família, més irritabilitat, no recordar coses, tec.

Fer-li veure que se la recolzarà si decideix tractar-se però que la decisió de la seva abstinència tan sols depèn d'ella.

Control, la família comença a realitzar conductes de control, sentint moltes vegades frustració, menyspreu, culpabilitat i temor.

Eviten discussions, intentant evitar i/o protegir a la persona controlant l'alcohol o els diners, però en cap cas es fan o es diuen les coses de forma directa. Aquests esforços poden incrementar el ressentiment i la ira de la persona amb problemes, augmentant la conducta de beguda per castigar o donar l'esquena a la parella carregant-se de raons per continuar bevent.

Algunes vegades les famílies pensen que dificultar la vida a la persona quan beu a través de disputes, amenaces, etc., provocarà que aquesta deixi de beure. Però moltes vegades, el que fa és que la persona amb problemes se senti més culpable, pensi que no l'entenen, provocant un augment de la beguda i una negació del problema durant més temps.

També podria ser que fossin més comprensius i la reconfortin després de la borratxera, però si són més atents després de les borratxeres poden reforçar que continuïn bevent. O potser que intentin canviar les conseqüències negatives de la beguda sent la família qui assumeixi les responsabilitats que hauria d'assumir el malalt, com assumir les tasques i cures dels fills que l'altre hauria de tenir o trucar a la feina inventant una excusa per la qual la persona amb problemes d'alcohol no pot anar a treballar, fent sentir a la persona alcohòlica més còmode i sense ganes de tornar a l'abstinència.

La família pot tractar de canviar la seva conducta creient que ells són es que porten al bevedor a beure, tornant així a assumir la responsabilitat, però aquesta responsabilitat es tan sols la meitat del problema, ja que la persona amb problemes ha d'assumir també la seva responsabilitat sobre el problema.

Supervivència, la família s'adona del fracàs dels seus intents de fer front als problemes d'alcohol, produint-se canvis i desorganització de la unitat familiar.

La família intenta sobreviure, canviant els seus objectius, que deixen de ser el canvi de la conducta del bevedor. Els sentiments canvien podent perdre la preocupació i el respecte cap a la persona amb problemes.

La parella pot intentar abandonar a la persona amb problemes podent augmentar la tensió, l'angoixa i la por, fent que aquesta begui més. Es pot prendre aquesta decisió d'abandonar-lo però sense pensar en l'efecte sobre el malalt sinó en el que és millor per la persona i pels fills.

Acceptació, l'alcohòlic accepta l'existència d'un problema i la necessitat de tractament. El bevedor s'enfronta amb la possibilitat d'aïllament i rebuig per part de la família, que hagin rebut avisos dels seus caps o que comencin a sentir-se físicament malament

La negació del problema ja no és possible i la persona busca ajut sempre o que aquesta nova reorganització familiar no li agradi. Tot i així encara sentirà que la beguda li don algun tipus de recompensa malgrat les conseqüències negatives que li ha comportat, passant molt temps en el programa terapèutic definint com utilitzava l'alcohol i com podria escollir conductes diferents a la beguda per aconseguir els mateixos efectes que abans aconseguien amb l'alcohol.