Aprendre a través dels contes

La llegenda de la caverna

Reflexionar entre l'essencial vs la part més material