ADDICCIONS

Addicció

És una malaltia crònica i recidivant del cervell que es caracteritza per la cerca patològica de la recompensa i/o el alleujament de l'ús d'una substància o altres conductes, tot i les conseqüències negatives.

Es considera una malaltia del cervell perquè les drogues canvien el cervell, modificant la seva estructura i el seu funcionament.

Aquests canvis poden durar molt de temps i portar a comportaments perillosos que es veuen en les persones que abusen de les drogues.

L'addicció es semblant a altres malalties, com les malalties del cor. Ambdues interrompen el funcionament normal i saludable de l'òrgan, tenen serioses conseqüències nocives, es poden prevenir, tractables i sinó es tracten poden durar tota la vida.

Conseqüències

Les conseqüències de l'abús de drogues són àmplies, variades, i afecten a persones de totes les edats.

Mèdiques

Socials

Económiques

Legals

Raons per les que es comença a consumir drogues

Les persones comencen a consumir drogues per diferents raons.

  • PER SENTIR-SE BÉ: La majoria de les drogues d'abús produeixen sensacions intenses de plaer.
  • PER SENTIR-SE MILLOR: Algunes persones que pateixen angoixa o fòbia social, trastorns relacionats al estrés o depressió comencen a abusar de les drogues en un intent de disminuir els sentiments d'angoixa.
  • PER RENDIR MILLOR: la necessitat de millorar el seu rendiment atlètic o cognitiu amb substàncies químiques
  • PER CURIOSITAT o "PERQUÈ ELS DEMÉS HO FAN": Els adolescents son particularment vulnerables degut a la forta experiència que tenen sobre ells la pressió dels seus amics i companys.

SI EL CONSUM DE DROGUES FA QUE LES PERSONES ES SENTIN BÉ O MILLOR.                                             QUIN ES EL PROBLEMA? 

Al principi, algunes persones perceben el que sembla ser efectes positius amb el consum de drogues. També CREUEN que poden CONTROLAR el seu ús. Malgrat això, les drogues es poden apoderar ràpidament de les seves vides.

S'ha de pensar com un bevedor social intoxicat pot pujar a un cotxe i ràpidament convertir una activitat plaent en una tragèdia per ell i pels altres. Amb el temps, si el consum de drogues continua, les activitats plaents es tornen menys plaents i l'abús de drogues es fa necessari simplement per poder sentir-se "normals".

Les persones que abusen de drogues arriben a un punt que busquen i consumeixen drogues a pesar dels grans problemes que els causa a ells i a les persones que estimen. Algunes persones comencen a sentir la necessitat de prendre dosis cada cop més fortes i amb més freqüència, fins i tot a les primeres etapes de consum.

L'ABÚS CONTINU DE DROGUES, ES UN COMPORTAMENT VOLUNTARI? 

Generalment, la decisió inicial de consumir drogues és voluntària. Malgrat això, quan es converteix en un abús de drogues, la capacitat individual per a exercir l'autocontrol es torna deficient. 

Els estudis d'imatges cerebrals dels addictes a substàncies mostren canvis físics en àrees del cervell essencials pel judici, la presa de decisions, l'aprenentatge, la memòria i el control del comportament.

Els científics creuen que aquests canvis alteren la forma com funciona el cervell i poden explicar els comportaments compulsius i destructius que resulten de l'addicció

PER QUÈ ALGUNES PERSONES ES TORNEN ADDICTES A LES DROGUES I ALTRES NO? 

Al igual que en qualsevol altra malaltia, la vulnerabilitat a l'addicció varia d'una persona a l'altra. En general mentre més factors de risc es tenen, major es la probabilitat de que el consum de drogues es converteixi en un abús i addicció.

El risc total de tornar-se addicte a les substàncies està afectat per la constitució biològica de la persona, podent -se veure influenciat pel sexe, l'ètnia de la persona o per l'etapa de desenvolupament en que es trobi i pel seu entorn social.

Es creu que els factors genètics, incloent els canvis causats pel medi ambient en la seva expressió i funció, constitueixen entre el 40 i el 60% de la vulnerabilitat a l'addicció. Per altra banda els adolescents i les persones amb trastorns mentals tenen major risc per a l'abús de drogues i l'addicció comparats amb la població en general.